15 слов с апострофом на украинском языке

“Слова з апострофом” Слова з апострофом в Українській мові

Апостроф правила вживання та написання в Українській мові

Апостроф ставиться перед: я, ю, є, ї, що позначають два звуки [й + а; й + у; й + е; й + і], для позначення роздільної вимови твердих приголосних у таких випадках:

Апостроф не ставиться перед я, ю, є:

Слова з апострофом: приклади вживання та написання

ад’юнкт, ад’ютант
бур’ян, б’ю, без’ядерний.
від’їзд, верхів’я, в’язати (в’язання), в’яз, в’язка, від’ємний
дерев’яний, довір’я, дев’ять, двох’ярусний, дит’ясла.
з’їсти, з’їзд, здоров’я, зв’язок, з’єднати, з’їхати, з’явитися, з’ясувати, зв’ялити,
м’ята, м’ясо, м’яч, м’який, міжгір’я, Мар’яна, м’язи
кав’ярня, кур’єр, кам’яний, комп’ютер, кон’юнктура, кров’ю
інтерв’ю, ін’єкція, прем’єр, подвір’я; п ‘ять, під’їхати, пів’яблука. п’ятнадцять, подвір’я, п’єса, п’єдестал, пам’ятний, підв’ялити, пір’їна, підв’язати, пуп’янок, полум’я, полум’яний торф’яний, трьох’ярусний, трав’янистий, Лук ‘янівка; львів’янин, любов’ю, лев’яча роз’яснити, розв’ючувати, рум’яний, розм’якшити, роз’їхатися, риб’ячий об’єднати (об’єднання), об’їжджати, обов’язок, обм’яклий, об’єкт,
сором’язливий, слов’яни, сім’я, солов’їний, сузір’я, сурм’яний
харків’янин, чотирьох’ярусний, черв’як ув’язнення

Правила переносу слiв з апострофом

Як поставити апостроф?

– в українській розкладці клавіш, починаючи з версії Vista, апостроф на клавіатурі знаходиться ліворуч від клавіші 1, угорі над Tab;

– перейти на англійську розкладку, натиснути (українська «є») і, інколи, пробіл;

– використати комбінацію Alt+39 чи Alt+0146 (натискаємо Alt і, не відпускаючи, послідовно натискаємо 3 і 9 або 0146 на (правому) блоці клавіатури (обов’язково має бути включено NumLock)).

Слова іншомовного походження з апострофом

Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них пишеться перед я, ю, є, ї:
а) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, ґ, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, комп’ютер, п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, торф’яний, к’янті, миш’як, кар’єра; П’ємонт, П’яченца, Рив’єра, Ак’яб, Іх’ямас; Барб’є, Б’єрнсон, Б’юкенен, Женев’єва, Ф’єзоле, Монтеск’є, Руж’є, Фур’є.
б) Після кінцевого приголосного в префіксах: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура.
Апостроф не пишеться:
Коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш; Барбюс, Бюффон, Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Рюдберг.
винятки: ад’ютант, кон’юнктивіт, кон’юнктура, ін’єкція.

Апостроф у прізвищах

Апостроф пишеться після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аляб’єв, Ареф’єв, Водоп’янов, В’яльцева, Григор’єв, Захар’їн, Луб’янцев, Лук’янов, Пом’яловський, Прокоф’єв, Юр’єв; перед йо апостроф не пишеться: Воробйов, Соловйов. Примітка. Коли я, ю означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишеться: Бядуля, Пясецький, Рюмін.

Скорочена частка д та ірландська частка о пишуться з власними іменами через апостроф: Д’Аламбер, Д’Артаньян, Д’Обіньє; О’Генрі, О’Кейсі, О’Коннейль.

10 слів з апострофом: приклади

приклад 1
П ‘ять, торф’яний, здоров’я, м’ясо, зв’язок, сім’я, бур’ян, кур’єр, по-двір ‘я;під’їхати, з’єднати, з’їхати, роз’яснити, об’єднати, трьох’ярусний, пів’яблука.

Читайте также:  Как добавить турецкий язык на клавиатуру

приклад 2
любов’ю, морквяний, п’єса, п’єдестал, зоря, міжгір’я, з’явитися, пам’ятний, буряк, священний, харків’янин, верхів’я, рядок, Мар’яна, в’язання, пів’яблука, обов’язок, м’язи,трав’янистий, слов’яни, дит’ясла, з’ясувати, об’єднання

20 слів з апострофом: приклади

м’ясо, м’яч, Мар’яна, інтер’ю, торф’яний, трьох’ярусний, львів’янин, любов’ю, лев’яча, харків’янин, ув’язнення, черв’як, слов’яни, сім’я, солов’їний, об’єднати, рум’яний, обм’яклий, об’єкт, пуп’янок.

Слова з апострофом після префікса: приклади

б’ється, від’їхати,
в’їзд, з’їзд, з’єднати, з’iхати,
з’юрмитись, з’їсти, з’ясували, під’їхати,
пiв’яблука, під’ їзд, п’ється, під’їздити,
об’єднати, об’їзд,
роз’яснити, роз’їзд, роз’єднати, роз’їхались.

Апостроф у географічних назвах

Апостроф пишеться в географічних назвах після губних (м, п, б, ф, в), задньоязикових (ґ, к, х) і р, а також після префіксів, що закінчуються приголосним, перед я, ю, є, ї: В’язники, Дем’янськ, Прокоп’євськ, П’ятигорськ, Ак’яр, Амудар’я, Гур’єв; перед йо апостроф не пишеться: Муравйово. Примітка. Коли я, ю означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишеться: Вязьма, Кяхта, Крюково, Рязань.

Орфографичний словник слова з апострофом, правила вживання та написання слів з апострофом в Українській мові.

Источник

15 слов с апострофом на украинском языке

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї:
1. Після літер, що позначають губні тверді приголосні звуки б, п, в, м, ф, якщо перед ними немає іншого приголосного (крім р), який належав би до кореня: солов’їний, сім’я, м’ята, п’ятниця, зв’язати, п’ю, б’ється, в’яз, м’язи, ім’я, В’ячеслав, Стеф’юк; верб’я, верф’ю, торф’яний, черв’як. Але: свято, морквяний, мавпячий, цвях. Якщо приголосний, що стоїть перед губним, належить до префікса, то апостроф теж ставиться: зв’язок, підв’ялити, обм’яклий, розв’ючувати.
2. Після твердого р у кінці складу: подвір’я, сузір’я, на узгір’ї, з матір’ю, кур’єр, пір’їна. Якщо ря, рю, рє позначають сполучення м’якого [р’] із голосними а, у, е ([р’а], [р’у], [р’е]), то апостроф не пишеться: рясний, Рябко, буря, рюмсати, Рєпін.
3. Після будь-якого твердого приголосного, яким закінчується префікс або перша частина складних слів: без’язикий, від’єднати, з’ясувати, над’їдений, над’ярусний, роз’ятрити, роз’юшений; дит’ясла, пан’європейський, пів’юрти, пів’ящика, але з власними назвами через дефіс: пів-Європи.
4. Після к у словах Лук’ян, і похідних від нього: Лук’яненко, Лук’янчук, Лук’янчик, Лук’янівка тощо.
5. У складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний: двох’ярусний, чотирьох’ярусний, дит’ясла.

Апостроф не ставиться:

Роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердого приголосного позначається апострофом.

Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї:
1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо, рум’яний, тім’я, мереф’янський, В’ячеслав, Стеф’юк. Примітка. Апостроф не пишеться, коли перед губним звуком є приголосний (крім р), який належить до кореня: дзвякнути, мавпячий, свято, тьмяний, цвях, але: верб’я, торф’яний, черв’як. Коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф пишеться, як і в тих же словах без префікса: зв’язок, зв’ялити, підв’язати, розм’якшити.
2. Після р: бур’ян, міжгір’я, пір’я, матір’ю, кур’єр, на подвір’ї. Примітка. Апостроф не пишеться, коли ря, рю, рє означають сполучення м’якого р із наступними а, у, е: буряк, буряний, крякати, рябий, ряд, крюк, Рєпін.
3. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: без’язикий, від’їзд, з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати, роз’юшити, роз’яснити; дит’ясла, пан’європейський, пів’яблука, але з власними назвами через дефіс: пів-Європи тощо. Примітка 1. Після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишеться: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти.

Читайте также:  Как будет стрекоза на белорусском языке

Источник

Правила вживання апострофа

Для позначення на письмі твердої вимови приголосних перед буквами я, ю, є , ї вживають апостроф. Він вказує, що буквами я, ю, є позначено два звуки. У словах, де я, ю, є позначають м’якість попереднього приголосного, апостроф не ставлять.

Апостроф перед я, ю, є, ї ставлять:

1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо, рум’яний, тім’я, мереф’янський, В’ячеслав, Стеф’юк.

Важливо: апостроф не ставлять, коли перед губним звуком є приголосний (крім р), який належить до кореня: дзвякнути, мавпя­чий, свято, тьмяний, цвях, але: верб’я, торф’яний, черв’як.
Коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф вживають, як і в словах без префікса: зв’язок, зв’ялити, підв’язати, розм’якшити.

2. Після р: бур’ян, міжгір’я, пір’я, матір’ю, кур’єр, на подвір’ї.

Важливо: апостроф не ставлять, коли ря, рю, рє означають сполучення м’якого р із наступними а, у, е: буряк, буряний, крякати, рябий, ряд, крюк, Рєпін.

3. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: без’язикий, від’їзд, з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати, роз’юшити, роз’яснити; дит’ясла, пан’європейський, пів’яблука, але з власними назвами через дефіс: пів-Європи тощо.

Важливо: після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишемо: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти.

Апостроф у словах іншомовного походження

1. Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них вживають перед я, ю, є, ї:

а) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, комп’ютер, п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, торф’яний, к’янті, миш’як, кар’єра; П’ємонт, П’яченца, Рив’єра, Ак’яб, Іх’ямас; Барб’є, Б’єрнсон, Б’юкенен, Женев’єва, Ф’єзоле, Монтеск’є, Руж’є, Фур’є.

б) Після кінцевого приголосного в префіксах: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура.

2. Апостроф не використовують:

а) Перед йо: курйоз, серйозний.

б) Коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш; Барбюс, Бюффон, Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Кюв’є, Рюдберг.

Апостроф у прізвищах

Апостроф вживають після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аляб’єв, Ареф’єв, Водоп’янов, В’яльцева, Григор’єв, Захар’їн, Луб’янцев, Лук’янов, Пом’яловський, Прокоф’єв, Рум’янцев, Юр’єв; перед йо апостроф не пишеться: Воробйов, Соловйов.

Важливо: коли я, ю означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишуть: Бядуля, Пясецький, Рюмін.

Апостроф у географічних назвах

Апостроф пишеться в географічних назвах після губних, задньоязикових і р, а також після префіксів, що закінчуються приголосним, перед я, ю, є, ї: В’язники, Дем’янськ, Прокоп’євськ, П’ятигорськ, Ак’яр, Амудар’я, Гур’єв; перед йо апостроф не пишеться: Муравйово.

Важливо: коли я, ю означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишуть: Вязьма, Кяхта, Крюково, Рязань.

P.S. Як же швидко набрати апостроф на клавіатурі? Існує декілька способів:

Источник

Українська мова: Апостроф

Апостроф

Апостроф позначає роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього приголосного.

Читайте также:  Аудио для 2 класса немецкий язык

Апостроф пишеться перед Я, Ю, Є, Ї

Апостроф НЕ пишеться

1 . Після губних (« М а ВП а Б у Ф »):

1. Якщо перед губним приголосним стоїть інший

приголосний, що належить до кореня,

КРІМ Р:

різ д вяний, мор к вяний

то р ф’яний, відв’язати

2. Після Р, що позначає твердий звук:

2. Після Р, що позначає м’який звук:

3. Після префіксів, що закінчуються на твердий приголосний

3. Перед ЙО:

4. У складних словах після першої частини, що закінчується на твердий приголосний:

5. У слові Лук’ян та похідних

Порівняй:

Свято

перед губним є інший приголосний, що належить до кореня

не пишемо

Орв ‘ яниця

перед губним є інший приголосний, що належиться до кореня, але це «р»

пишемо

Розв ‘ язок

Перед губним є інший приголосний, але він не належить до кореня

В ‘ язати після губного перед йотованим пишемо
пишемо

Зверни увагу!

У словах іншомовного походження, географічних назвах, прізвищах та похідних від них апостроф, окрім зазначених літер, може писатись і після інших приголосних: Г, К, Х, Ж, Ч, Ш: к’янті, Іх’ямас, Руж’є, Ф’єхоле.

Написання апострофа в іншомовних словах залежить від роздільності вимови в мові-оригіналі. Якщо роздільної вимови немає, то апостроф не пишемо: Гюго, Кяхта, Мюллер, кювет, бюджет тощо.

Після приголосного перед Ї апостроф завжди ставиться.

Частина І

Частина ІІ

1. Усі слова слід писати з апострофом:

А п..ять, р..ябий, моркв..яний, без..язикий,

Б різдв..яний, ін..єкція, зв..язок, Лук..яненко,

В транс..європейський, пів..ялблука, торф..яний,

Г ал..янс, к..ювет, вар..єте, без..ядерний

2. В усіх словах треба ставити апостроф:

А довір..я, львів..янин, верб..я, комп..ютер, в..яз;

Б реп..ях, зв..язок, міжгір..я, сер..йозний, медв..яний;

В зів..янути, помор..яни, різьб..яр, пів..ящика, цв..ях;

Г св..ятковий, Лук..янчук, двох..ярусний, торф..яний, бур..ян.

3. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А. Інтерв…ю, пів…юрти, духм…яний, арф…яр.

Б. Дит…ясла, торф…яний, верб..я, В..ячеслав.

В. Б…юджет, з…являтися, п…єдестал, цв…ях.

Г. Різдв…яний, екстер…єр, бур…ян, подвір…я.

Д. Мін…юст, пан…європейський, трав…янистий, фой…є.

4. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А. П…ятсот, моркв…яний, дзв…якнути, ф…юзеляж.

Б. Миш…як, підрум…ялений, з…являтися, св…ято.

В. Ад…юнктура, любов…ю, інтерв…ю, між…ярусний.

Г. Валер…ян, Лук…ян, солов…їний, різьб…яр.

5. Прочитайте речення

Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я.

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

Тести зі ЗНО

6. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний

Б львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж

В подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий

Г торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто

Д Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

7. Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку

А п..ять відсотків, б..юджетний кодекс

Б розпочинати кар..єру, св..яткові заходи

В кишеньковий комп..ютер, розв..язати рівняння

Г зар..яджати батарею, громадянське об..єднання

Д опинитися в міжгір..ї, поширити на пів..Ялти

8. Апостроф треба писати на місці обох пропусків рядка

Д люб..язна конс..єржка

9. Апостроф слід писати на місці обох пропусків у рядку

А велике сузір..я, роз..ятрена рана

Б очікувана прем..єра, духм..яна страва

В гарне ім..я, швидкий пор..ятунок

Г досвідчений різьб..яр, високий бур..ян

10. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

Источник

Интересные факты из жизни